logo


Professionele ervaring

 • Coördinator VOBK (maart 2012 – tot heden) Belangenbehartiger Beeld Kunst organisaties.
 • Algemeen directeur AIR Antwerpen vzw (februari 2008 tot 2013)
  • Opstellen van subsidiedossiers voor Vlaamse Gemeenschap en stad Antwerpen
  • Begeleiden internationale kunstenaars in België
  • Algemeen beheer van vzw (administratie, financieel, artistiek)

Opleiding

 • Master in Cultuurbeleid, behoud en beheer aan de Universiteit Maastricht
 • Bachelor Cultuurwetenschappen- specialisatie politiek aan de Universiteit Maastricht.
 • Middelbaar onderwijs: Latijn-Moderne Talen aan het Klein Seminarie in Roeselare.

Stages

 • Stage bij Barco, Tokyo, Japan: Onderzoek naar wereldwijde marketing en communicatie-strategie
 • Stage bij VRT. Redactie-medewerker.

Talenkennis

 • Nederlands: moedertaal
 • Frans: vloeiend
 • Engels: vloeiend
 • Duits: basis

Computerkennis

 • Sociale media (facebook, twitter, linkedIn, youtube, etc)
 • Powerpoint, word, excell, outlook.

Hobby’s

Kunst, politiek, ornithologie, lezen, wandelen, gaming

Leave a Reply

*

captcha *