logo


Nadenken over een Nieuwe Politieke Cultuur moet bijna even oud zijn als de politiek zelf. Althans dat zou het moeten zijn, want geen enkel systeem kan berusten in wat is, elk systeem moet zichzelf constant in vraag moeten stellen want dat is de enigste manier om te verbeteren. De democratie en haar politici zullen constant moeten evolueren en innoveren anders maken zichzelf kapot.

Het gevoel bestaat bij een generatie jongeren dat het huidige politieke bestel al te lang op zijn lauweren rust.

Voelen we ons wel nog vertegenwoordigd door onze volksvertegenwoordigers? Is het besluitsvormingsproces wel nog up to date? Gaat de politiek nog over ‘de mensen’? Moet de politiek dichter bij de mensen staan?

Het lijken clichés die je hoort  in de zoveelste discussie ergens aan een toog te lande, maar deze discussies weghoonen om die redenen zal onze democratie geen goed doen. Daarom dat wij, jongcd&v’ers er in onze werkgroep ook over nadenken. Omdat de democratie en politiek een zaak is die ons nauw aan het hart ligt, omdat wij geloven in de goede kracht die politiek kan zijn, maar nu te weinig is.
Maar vooraleer de man/vrouw in de straat terug kan geloven in de goede kracht die politiek kan zijn, moeten we orde op zaken stellen. Een aantal van deze zaken zullen voor sommigen misschien bagatellen lijken, maar daarom zijn ze voor ons niet minder belangrijk. Indien we het geloof in onze democratie willen herstellen, zal er een beweging moeten ontstaan, over partijgrenzen heen die durft de vinger op de wonde leggen. Sommige voorstellen zullen louter op de perceptie werken, andere voorstellen zullen de werking van onze democratie fundamenteel veranderen. Beide zijn belangrijk.

De ellenlange regeringsvorming, de gigantische uittredingsvergoeding, de cumul van mandaten, de politieke benoeming van topjobs, de onmacht van verkiezingen, de onwil van de politiek om een aantal zaken aan te pakken, etc… het zijn zaken die wij althans niet meer uitgelegd krijgen aan de toog van ons favoriete café… en eerlijk gezegd, we willen dit niet meer uitleggen, maar veranderen.

PARTICIPATIE

Onze maatschappij is drastisch verandert. Van een verzuilde samenleving waarin informatie u hapklaar en liefst zonder discussie werd geserveerd, zijn we (gelukkig) geëvolueerd naar een samenleving waarin burgers zelf hun eigen informatie vergaren en (te?) snel hun eigen mening ventileren. De happy few die een beslissing namen en het volk die volgzaam toekeek, die tijd is gelukkig voorbij. De technologische evoluties, kritische media, hoogopgeleide bevolking  en informatie die beschikbaar is voor iedereen zorgen ervoor dat de huidige manier van werken niet meer voldoende is.
In deze tijden van snelle informatiestromen en goed geinformeerde burgers moeten we telkens 4 jaar wachten om onze mening te formuleren. Een bolletje kleuren en dan ‘sit back and enjoy the show’? Dit is niet meer van deze tijd. We moeten onderzoeken hoe we echte participatie kunnen organiseren en de kennis en kunde die aanwezig is bij de brede bevolking kunnen kanaliseren om zo tot beter en meer gedragen beleid te komen. We kunnen de burgers niet blijven behandelen als kiesvee, maar moeten hun laten participeren in het politieke proces. Dit zal een nieuwe dynamiek geven aan het politieke proces en schat de burger meer naar waarde.

Participatie is geen praatje voor de gaanderij maar moet fundamenteel ingeschreven worden in de manier waarop we tot besluiten komen. Het is ook aan de brede volkspartij die cd&v is om hier het voortouw te nemen. Als partij van en voor het middenveld hebben we een traditie om in overleg onze standpunten te bepalen, nu moeten we ook de deuren wagenwijd opengooien naar de individuele burger die zich niet meer organiseert binnen partij of traditionele middenveldorganisaties. De schatten aan kennis en engagement die daar nog onontgonnen ligt, zouden wij als partij moeten kunnen aanboren.

Het meer betrekken van de burgers in het besluitsvormingsproces zal beslissingen meer draagvlak geven en zal hoogstwaarschijnlijk ook leiden tot een nieuwe waardering van de politiek die niet meer over de burgers beslist, maar samen met hen.

VERTROUWEN

Naast een verstrekkende vorm van participatie moeten we ook de manier van werken in parlement en partij bekijken.  Door vele debacles rond cumul, ontslagvergoedingen, coöptatie of stemgedrag van volksvertegenwoordigers is ons politiek bestel het vertrouwen van de bevolking verloren.

Het parlement is het hart van onze democratie, maar al te vaak dienen onze parlementairen enkel als stemvee. De partijdiscipline primeert op het inhoudelijke debat. Dit doet geen recht aan de vele hardwerkende parlementairen die zich vastbijten in dossiers. We moeten het debat kunnen terug brengen van de regeringstafel of partijhoofdkwartieren naar het halfrond.

Het parlementaire debat terug ten volle voeren zal ook fulltime parlementairen nodig hebben, daarom dat ook in de werkgroep zal besproken worden of een opeenstapeling van mandaten nog werkzaam is. Indien de job van parlementair wordt opgewaardeerd zal dit mogelijks moeilijk te combineren vallen met andere mandaten.

Het verloren vertrouwen terugkrijgen van de bevolking zal ook inhouden dat we pensioenregelingen of uittredingsvergoedingen naar een realistisch en werkbaar niveau brengen.

Als laatste punt wil ik de werking van de partij aanhalen. Iedere partij moet op zoek gaan naar nieuwe manieren te converseren met haar leden en de brede maatschappij. De eerste aanzetten zijn door onze voorzitter Wouter Beke gegeven en een ware conversation party staat in de steigers. De manier van werken is hoopgevend en we zullen veel kunnen leren uit de oefening die we nu doen. Laten we het ingeslagen pad verder bewandelen en een echte stem geven aan de vele leden die onze partij kent.  We moeten met iedereen in gesprek gaan, moeten terug gaan luisteren naar de mensen, maar ook durven zeggen waar we voor staan en het debat hierover overal aangaan. Enkel zo zullen we als partij relevant kunnen blijven en een belangrijke maatschappelijke rol spelen.

De werkgroep Nieuwe Politieke Cultuur heeft nog geen conclusies. De hierboven aangehaalde thema’s zullen verder uitgewerkt worden. Maar er zijn nog vele thema’s die hierboven nog niet aangehaald zijn die we kunnen bespreken. Iedereen die zin heeft om mee te denken hoe we onze democratie verder zullen verfijnen is welkom. Als werkgroep willen binnen een aantal maanden een sterke tekst afleveren die de werking van parlement en partij grondig analyseert en innoveert. Dit zal geen eindpunt kennen, maar zal hopelijk een oefening zijn die iedere generatie maakt, telkens op zoek naar verbetering omdat we van de politiek en de democratie houden.

 

Leave a Reply

*

captcha *